Wczytuję dane...
Pierwsze kroki przed budową.

Co powinieneś zrobić, aby rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu?

 


1.KROK
Sprawdź czy miejscowość, w której zamierzasz się budować posiada
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 

 

2. KROK
Udaj się do WYDZIAŁU ARCHITEKTURY URZĘDU GMINY i złóż wniosek o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli teren na którym zamierzasz budować nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, musisz złożyć wniosek w WYDZIALE ARCHITEKTRUY URZĘDU GMINY o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WZ.

 

 

3.KROK

Zwróć się do ZAKŁADU GAZOWEGO, ENERGETYCZNEGO i WODNO-KANALIZACYJNEGO
o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.

 

 

4. KROK
Skompletuj pozostałe dokumenty:
- wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu;
- wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiedniej;
- warunki techniczne dostaw mediów;
- charakterystykę obiektu;
- obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce.

 

 

5. KROK

Masz już WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

lub WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

 

 

6. KROK
Zwróć się do GEODETY, który sporządzi dla Twojej działki mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.

 

 

7. KROK

TERAZ ZAMÓW PROJEKT:
1. może to być projekt gotowy
2. może być to projekt indywidualny na zamówienie
Firma BAUTAM pomoże ci w doborze odpowiedniego projektu z dostępnej na rynku oferty projektów typowych lub zrealizuje projekt indywidualny.
Niezależnie od tego, czy będzie to projekt typowy czy indywidualny, dopasujemy go do twoich potrzeb, wyobrażeń, wymagań i możliwości finansowych.

 

 

8. KROKUdaj się do architekta z uprawnieniami, który wykona za Ciebie ADAPTACJĘ PROJEKTU.
Architekt ten wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno wysokościowej oraz dostosuje projekt architektoniczno budowlany:
- do warunków Miejscowego Palnu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy
- do warunków istniejących w danym terenie:
- dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo – wodnych (jeśli są wymagane powinieneś wykonać badania geologiczne)
- zaprojektuje trasy przyłączy mediów
- zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie
- do twoich indywidualnych potrzeb

Jednocześnie wykonuje uzgodnienia Planu Zagospodarowania działki z:
- z Zakładem Energetycznym
- z Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym
- z Zakładem Gazowym
- z ZUPD
Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.
Nasza firma dokonuje adaptacji projektów dla inwetsorów planujących budowę na terenie miasta Krakowa, okolic i województwa małopolskiego.
Architekt adaptujący ponosi odpowiedzialność za zakres dokumentacji i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepiami Prawa Budowlanego.

 

 

9. KROK


Posiadasz już wszystkie dokumenty potrzebne do wydania POZWOLENIA NA BUDOWĘ czyli:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami;
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z Miejscowego Planu Przestrzennego;
- warunki techniczne dostawy mediów;
- w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych lub terenach wymagane jest postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej;
- decyzja o wyłącznie gruntów produkcji rolnej.

 

 

10. KROK

Złóż dokumenty w WYDZIALE BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO. Urząd w terminie 65 dni wyda decyzję.

Uprawomocnienie decyzji o pozwolenie na budowę następuje po dwóch tygodniach. Po tym okresie udaj się do Urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.

 

 

11. KROK

MASZ JUŻ POZWOLENIE NA BUDOWĘ;)

 

 

12. KROK

O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH powiadom Starostwo Powiatowe z siedmiodniowym wyprzedzeniem dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:
- wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie;
- wykonania niwelacji terenu;
- zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

 

13. KROK
Nie zapomnij o DZIENNIKU BUDOWY, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.14. KROK
MOŻESZ ZACZĄĆ BUDOWĘ!
ŻYCZYMY POWODZENIA i zachęcamy do współpracy ;)

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY