Wczytuję dane...
Pierwsze kroki przed budową.

Co powinieneś zrobić, aby rozpocząć budowę swojego wymarzonego domu?


1. KROK

Pierwszym krokiem przy planowanej budowie jest analiza działki inwestycyjnej i sprawdzenie czy działka / teren inwestycyjny jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który określa wymagania dotyczące zabudowy na danym terenie. Jeżeli działka nie jest objęta MPZP, to należy zwrócić się do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT), podlegająca odrębnej procedurze postępowania.

2. KROK

Zwróć się do ZAKŁADU GAZOWNICZEGO, ENERGETYCZNEGO i WODNO-KANALIZACYJNEGO o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.

3.KROK

W przypadku kiedy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), udaj się do Urzędu Gminy i złóż wniosek o aktualny Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. KROK

W przypadku, kiedy teren na którym zamierzasz budować nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu MPZP, musisz złożyć wniosek o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (WZiZT) załączając do niego następujące dokumenty:

 • oryginał mapy ewidencyjnej terenu uzyskany w Urzędzie Gminy;
 • oryginał mapy zasadniczej terenu uzyskany w Urzędzie Gminy;
 • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiedniej;
 • uzyskane warunki techniczne dostaw mediów;
 • charakterystykę obiektu;
 • obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce.

5. KROK

Masz już WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

6. KROK

Zwróć się do GEODETY, który sporządzi dla Twojej działki MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH, czyli mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 ukazującą aktualny stan terenu przeznaczonego pod planowaną budowę.

 

7. KROK

TERAZ ZAMÓW PROJEKT:

Może to być projekt gotowy lub projekt indywidualny na zamówienie u architekta. Nasza firma pomoże ci w doborze odpowiedniego projektu z dostępnej na rynku oferty projektów typowych lub zrealizuje projekt indywidualny. Niezależnie od tego, czy będzie to projekt typowy czy indywidualny, dopasujemy go do twoich potrzeb, wyobrażeń, wymagań i możliwości finansowych.

8. KROK

Udaj się do architekta z uprawnieniami, który wykona za Ciebie ADAPTACJĘ PROJEKTUArchitekt ten wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosuje projekt architektoniczno budowlany:

 • do warunków Miejscowego Palnu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy
 • do warunków istniejących w danym terenie:
 • dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo – wodnych (jeśli są wymagane powinieneś wykonać badania geologiczne);
 • zaprojektuje trasy przyłączy mediów;
 • zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie;
 • do twoich indywidualnych potrzeb.

Jednocześnie, w razie potrzeby wykonuje uzgodnienia Projektu Zagospodarowania Terenu z:

 • z Zakładem Energetycznym;
 • z Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym;
 • z Zakładem Gazowym;
 • z ZUPD.

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM. Architekt adaptujący ponosi odpowiedzialność za zakres dokumentacji i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Nasza firma dokonuje adaptacji projektów dla inwestorów planujących budowę na terenie miasta Krakowa, okolic i województwa małopolskiego.

9. KROK

Posiadasz już wszystkie dokumenty potrzebne do wydania POZWOLENIA NA BUDOWĘ czyli:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z Miejscowego Planu Przestrzennego;
 • warunki techniczne dostawy mediów;
 • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych lub terenach wymagane jest postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej;
 • decyzja o wyłącznie gruntów produkcji rolnej.

10. KROK

Złóż dokumenty w odpowiednim wydziale Architektury / Budownictwa Urzędu Gminy lub Miasta. Urząd w terminie 65 dni wyda decyzję. Uprawomocnienie decyzji o pozwolenie na budowę następuje po dwóch tygodniach. Po tym okresie udaj się do Urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.

11. KROK

MASZ JUŻ POZWOLENIE NA BUDOWĘ ;-)

12. KROK

Zarejestruj dziennik budowy, który uzyskasz w tym samym urzędzie co Decyzję o pozwoleniu na budowę. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

13. KROK

O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH powiadom Starostwo Powiatowe z siedmiodniowym wyprzedzeniem dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

 • wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie;
 • wykonania niwelacji terenu;
 • zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

14. KROK
MOŻESZ ZACZĄĆ BUDOWĘ!
ŻYCZYMY POWODZENIA i zachęcamy do współpracy ;)

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY