Wczytuję dane...
Załatwianie WZiZT i pozwoleń na budowę.

Załatwianie WZiZT i pozwoleń na budowę.

 

Załatwianie formalności z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie, przy którym trzeba zgromadzić wiele dokumentów (projekt, uzgodnienia, decyzje) wymaganych przez organ wydający pozwolenie na budowę. Nieznajomość przepisów prawa budowlanego może utrudnić załatwienie formalności związanych z budową i porozumienie się w wykonawcami.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy ofertę na załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozowania na budowę, a później z koordynacją budowy domu. Dzięki naszemu doświadczeniu, możemy Państwa uchronić od problematycznego błądzenia wśród przepisów prawnych i tracenia czasu na bieganie po urzędach i dopytywania się o każdy drobiazg. Nie trudno bowiem na etapie załatwiania formalności popełnić błąd, który może ciążyć do końca budowy i może dużo kosztować. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę to problem nie tylko związany ze skomplikowanymi procedurami uzyskania szeregu dokumentów, ale również problem z brakiem czasu na załatwianie formalności związanych z budową. W przypadku, kiedy nie chcecie Państwo lub nie macie czasu na bezpośrednie uczestnictwo w załatwianiu formalności, dokumentacja oraz wymagane uzgodnienia mogą być załatwiane na podstawie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa. Równocześnie dysponując wolnym czasem mogą państwo bezpośrednio uczestniczyć w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę pod kierunkiem naszego pracownika.


Podstawowy cennik prowadzenia formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI.
każdy z etapów rozliczany odrębnie (w miarę postępu procedury)


CENA USŁUGI

Budynek jednorodzinny

o powierzchni netto 

(po podłodze)

do 250 m2


ETAP I.

Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innych dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia prac sporządzenia projektu budowlanego. (MIASTO KRAKÓW)

 1. Załatwienie formalności związanych z wydaniem warunków technicznych na przyłączenie mediów: prądu, gazu, wody i kanalizacji.
 2. Załatwienie formalności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wydania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 3. Uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych, jeżeli wynika to z zapisów WZiZT lub MPZT.
 4. Wyłączenie działki z produkcji rolnej.
 5. Przeprowadzenie procedury uzyskania oświadczenia o podłączeniu do dróg lądowych.
 6. Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody na lokalizację zjazdu.
 7. Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem oryginalnych map ewidencyjnych oraz map sytuacyjno-wysokościowych /mapy zasadnicze/.
 8. Obróbka mapy sytuacyjno-wysokościowej w celu złożenia wraz z wnioskiem o wydanie WZiZT.

 

980,00 zł BRUTTO

+

200,00 zł BRUTTO

(za mapki g.)


ETAP II.

Mapa do celów projektowych - miasto Kraków.

Realizacja mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę w min. czterech egzemplarzach.


1 500,00 zł BRUTTO


ETAP III.

Adaptacja projektu budynku.

Adaptacja projektu typowego lub realizacja projektu indywidualnego.


Sprawdź koszty:

adaptacji projektu typowego
lub

projektu indywidualnego

 


ETAP IV.

Uzyskanie pozwolenia na budowę - miasto Kraków.

 1. ZUDP - uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zewnętrznych przyłączy instalacyjnych.
 2. Skompletowanie całej dokumentacji projektowej.
 3. Załatwienie formalności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
 4. Doprowadzenie do etapu uzyskania pozwolenia na budowę.980,00 zł BRUTTO


UWAGI!!

 1. Ceny dotyczą wyłącznie miasta Krakowa, mogą się różnić dla okolic i województwa małopolskiego.
 2. Dla budynków o powierzchni netto powyżej 250 m2 usługi wyceniane są indywidualnie.
 3. Realizacja projektów zewnętrznych przyłączy mediów jest wyceniana indywidualnie (zazwyczaj nie wchodzą w zakres IV etapu pozwolenia na budowę). 

W celu otrzymania szczegółowej oferty realizacji kompletu usług związanych z uzyskaniem pozowlenia na budowę, bardzo proszę o przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem:

PROFESJONALNEGO FORMULARZA WYCENY.

 

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY