Wczytuję dane...
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WZIZT – Miasto Kraków.

NIEZBĘDNIK KRAKOWSKIEGO INWESTORA

(uzyskanie pozwolenia na budowę w Krakowie - krok po kroku)

  

Uzyskaj Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

 

W przypadkach, kiedy działka / teren inwestycyjny nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego MPZP, należy uzyskać Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WZiZT. Decyzja ta jest sporządzana na wniosek inwestora i na podstawie analizy urbanistycznej wykonanej na podstawie obserwacji zabudowy sąsiedniej. Żeby było możliwe wydanie Warunków Zabudowy teren inwestycyjny musi leżeć w bezpośrednim sąsiedztwie innej zabudowy. Dlatego też, w przypadku działek oddalonych od jakiejkolwiek zabudowy uzyskanie WZiZT może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Zanim złożymy wniosek o wydanie WZiZT, musimy uzyskać szereg dokumentów, które są wymagane jako załączniki.

  

a) Kopię mapy ewidencyjnej i kopię mapy zasadniczej z oryginalnymi pieczęciami urzędowymi.

Po pierwsze, musimy się udać do Wydziału Geodezji UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8 (31-526 Kraków), gdzie uzyskamy kopie:

  • mapy ewidencyjnej (czarno-białej w skali 1:1000);
  • mapy zasadniczej (kolorowej w skali 1:500).

Mapy te są podstawowymi dokumentami i stanowią podstawę do opracowania ostatecznej formy Decyzji WZiZT. Mapy te należy uzyskać w formie drukowanej, z oryginalnymi pieczęciami urzędowymi, dlatego też wizyta w urzędzie będzie konieczna. Mapy te są wydawane „od ręki” za odpowiednią opłatą skarbową, zależną od zakresu i formatu wydruku mapy. Jeżeli nie macie Państwo możliwości odwiedzenia urzędu ze względów zawodowych, rodzinnych lub ze względu na dużą odległość zamieszkania, uzyskanie odpowiednich map możecie zlecić naszej firmie. Oferujemy Państwu bowiem możliwość zamówienia map przez Internet, z wysyłką oryginalnych dokumentów na wskazany adres za pośrednictwem poczty polskiej przesyłką poleconą. Więcej informacji i formularz zamówienia można zobaczyć TUTAJ.

 

b) Warunki przyłączenia do sieci energetycznej.

Do wniosku o wydanie Decyzji WZiZT będzie Państwu niezbędne również zapewnienie dostawy mediów od wszystkich dostawców. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie Warunków przyłączenia do sieci energetycznej, które wydaje firma TAURON DYSTRYBUCJA S.A. jako dostawca energii elektrycznej dla wszystkich działek na terenie miasta Krakowa. Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie warunków umieszczony na stronie dostawcy TUTAJ i zanieść lub wysłać go do jednej z siedziby firmy TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktu notarialnego lub inny dokument potwierdzający własność nieruchomości;
  • mapę z naniesioną lokalizacją budynku projektowanego.

W przypadku, kiedy nie jesteśmy właścicielami działki i nie możemy przedstawić dokumentu potwierdzającego własność, do uzyskania WZiZT wystarczy nam tylko uzyskać Oświadczenie o przyłączeniu i zapewnieniu dostaw (druk OK). Druk zapewnienia dostawy prądu możemy ściągnąć ze strony dostawcy TUTAJ, wypełnić i następnie przedłożyć go w jednym z oddziałów TAURON DYSTRYBUCJA S.A. do zatwierdzenia. Druk ten jest rejestrowany i podpisywany na miejscu. Jego kopię składamy jako załącznik do wniosku o wydanie Decyzji WZiZT.

 

c)  Informacja techniczna o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Kolejnym koniecznym do uzyskania dokumentem jest informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Uzyskuje się to w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWIK) przy ul. Senatorskiej 1 (30-106 Kraków). Najpierw musimy wypełnić odpowiedni wniosek- DRUK NR ITT-1 (formularz F4-5-1), który możemy ściągnąć ze strony dostawcy mediów TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją budynku projektowanego. Po upływie 3-4 tygodni powinniśmy otrzymać oficjalną informację techniczną o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenie ścieków z naszej inwestycji. Kopię tego dokumentu należy podłączyć jako kolejny załącznik do wniosku o WZiZT.

 

d)  Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Na terenie miasta Krakowa większość działek / terenów inwestycyjnych ma możliwość podłączenia do sieci gazowej. W dobie zakazu ogrzewania budynków węglem i paliwami stałymi, ogrzewanie gazowe jest w większości przypadków najbardziej optymalnym, jak nie jedynym rozwiązaniem ze względów ekonomicznych. Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają w szczegółach faktyczne możliwości dostawy gazu do projektowanej inwestycji. Dokument ten jest wydawany przez Polską Spółkę Gazownictwa po uprzednim wypełnieniu wniosku i złożeniu go w siedzibie przy ul. Gazowej 16 (31-060 Kraków). Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej można ściągnąć ze strony dostawcy gazu TUTAJ. Do wniosku dołączamy kopię mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją budynku projektowanego. Po upływie 3-4 tygodni powinniśmy otrzymać oficjalny dokument z podanymi warunkami przyłączenia.  Kopię otrzymanych warunków przyłączenia gazu należy dołączyć do wniosku o WZiZT.

 

e) Prezentacja projektowanego projektu.

Kolejnym krokiem jest wybór przykładowego projektu typowego lub stworzenie koncepcji projektu, który planujemy wybudować. Nasza firma bardzo chętnie dopomoże w doborze odpowiedniego projektu dopasowanego do Państwa potrzeb lub wykona wstępną koncepcję architektoniczną budynku, jeżeli wymaga on jakiś nietypowych rozwiązań. Więcej o usłudze wyboru odpowiedniego projektu do działki przeczytacie Państwo TUTAJ.

 

Po wyborze odpowiedniego projektu budynku i po uzyskaniu wszystkich wymienionych powyżej dokumentów, możemy przejść do przygotowania wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT). W tym celu należy ściągnąć, wydrukować i wypełnić wniosek zamieszczony na stronach wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa >> TUTAJ. We wniosku należy wskazać wszelkie gabaryty i parametry  projektowanego budynku, ponieważ na ich podstawie będzie sporządzana analiza urbanistyczna i następnie ostateczna forma Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WZiZT, określająca faktyczne możliwości zabudowy na danej działce. W przypadku inwestycji na terenie Miasta Krakowa, procedura uzyskania WZiZT jest bardzo żmudna i bardzo długotrwała (średnio ok. 8 miesięcy). Ten długi czas jest wynikiem konieczności zawiadomienia wszystkich stron postępowania, czyli właścicieli działek sąsiednich oraz wynikiem konieczności uzyskania opinii wielu odrębnych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i instytucji pozarządowych zarządzających infrastrukturą.

  

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia i koordynacji procesu uzyskania Decyzji WZiZT, o czym więcej możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY