Wczytuję dane...
Kosztorysowanie robót budowlanych i wycena inwestycji.

Kosztorysy budowlane

Tworząc kosztorys budowlany dbamy o bezpieczeństwo finansowe inwestora. Jest niezbędnym elementem każdej poważnej inwestycji budowlanej. Z naszym kosztorysem, bez obaw zrealizujecie Państwo nawet najbardziej skomplikowany projekt budowlany.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • inwestorów prywatnych,
 • firm wykonawczych,
 • biur projektowych,
 • inwestorów instytucjonalnych,

Oferujemy kosztorysy robót budowlanych w zakresie prac ogólnobudowlanych na potrzeby indywidualne i dla potrzeb bankowych.

 

Sporządzamy następujące rodzaje kosztorysów:

 • Kosztorys inwestorski – dzięki niemu dowiecie się Państwo, ile powinna kosztować budowa przy średnich kosztach i to jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Kosztorys inwestorski jest wymagany przez banki przy procedurze udzielania kredytu.
 • Kosztorys ofertowy (rynkowy) – opracowujemy go uwzględniając już konkretne stawki i ceny danego wykonawcy. Dzięki temu kosztorysowi możecie Państwo porównać i wybrać najbardziej korzystną finansowo ofertę budowlaną spośród chętnych do współpracy firm wykonawczych.
 • Kosztorys powykonawczy - sporządzany już po zrealizowaniu robót w celu rzeczywistego oszacowania poniesionych kosztów na inwestycję.

Nieodłączną częścią realizowanych przez nas kosztorysów jest przedmiar lub obmiar robót.

 

Przedmiar robót jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Obmiar robót jest to natomiast zestawienie sporządzone wg rzeczywistych pomiarów z natury, a nie na podstawie projektu lub specyfikacji.

 

Ponadto, nasze usługi obejmują również:

 • pomiary inwentaryzacyjne;
 • pomiary powykonawcze;
 • przedmiary na podstawie dokumentacji technicznej oraz obmiarów;
 • obmiary budynków;
 • pomiary i obliczenia powierzchni oraz kubatury;
 • minimalizację kosztów inwestycji przed jej rozpoczęciem lub podczas budowy;
 • wybór optymalnych ekonomicznie technologii przy projektowaniu i budowie;
 • sprawdzanie kosztorysów wykonawców / podwykonawców;
 • analiza ofert i wybór wykonawców / podwykonawców.

 

BEZ KOSZTORYSU NAWET NIE ZACZYNAJ BUDOWY.

Dlaczego kosztorys jest konieczny?

 1. Kosztorys umożliwia zaoszczędzenie sporej sumy - nawet do kilkunastu procent kosztów przyszłej budowy.
 2. Kosztorys pozwala określić całkowity koszt wykonania robót jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.
 3. Kosztorys pozwala określić również koszt wykonania poszczególnych etapów budowy (lub remontu), a także koszt wykonania różnych elementów składowych (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.), co ma kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac. Praktyka budowlana pokazuje, że nawet na dobrze przygotowanej budowie trudno jest uniknąć wprowadzania modyfikacji w stosunku do pierwotnej dokumentacji.
 4. Kosztorys jest zawsze uzupełnieniem braków w projekcie budowlanym i bardzo szczegółowo określa rozmiar inwestycji. Podaje ilość materiałów, poszczególne rodzaje robót oraz łączne wyniki obmiaru obiektu.
 5. Kosztorys umożliwia przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych i technologicznych, praktycznie na każdym etapie budowy.
 6. Kosztorys ofertowy (rynkowy) stanowi podstawę wyboru właściwego wykonawcy spośród kilku przedstawionych ofert budowlanych.
 7. Kosztorys powykonawczy jest namacalnym dowodem faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych

 

CENNIK PRAC KOSZTORYSOWYCH.

W wielu przypadkach wycena prac kosztorysowych może być niezrozumiała dla osób niezwiązanych z tym procesem. Na koszt realizacji kosztorysu może się bowiem składać wiele czynników: ilość pozycji kosztorysowych, szczegółowość dokumentacji projektowej, pracochłonność przedmiarów i obmiarów itp. W celu ułatwienia Państwu współpracy z nami, przedstawiamy poniżej uproszczony cennik usług za prace kosztorysowe.

Dla większości Inwestorów najważniejszym z kosztorysów będzie KOSZTORYS INWESTORSKI. Jest to pierwszy, ważny element pokazujący Inwestorowi rozmiar budowy w zakresie ekonomicznym. Na jego podstawie można określić newralgiczne, drogie etapy budowy, dzięki czemu jeszcze przed realizacją inwestycji można zminimalizować koszty np. zmieniając wybraną technologię lub wprowadzając zmiany konstrukcyjne do projektu. Ponadto, KOSZTORYS INWESTORSKI jest jednym z podstawowych dokumentów, wymaganych przez BANK, w celu uzyskania kredytu na budowę.

 

 

 

Oferowany zakres prac.

 

Dom jednorodzinny

o powierzchni

do 150 m2

(po podłodze)

 

Dom jednorodzinny

o powierzchni

do 250 m2

(po podłodze)


 

1. KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski jest realizowany na podstawie projektu budowlanego na potrzeby inwestora rozpoczynającego budowę, który chce zorientować się w kosztach planowanej budowy lub na potrzeby BANKU, w celu zaciągnięcia kredytu na inwestycję. Koszorys obejmuje szczegółowo prace ogólnobudowlane (bez instalacji). Koszt instalacji może być podany szacunkowo / wskaźnikowo lub ewnetualny koszt realizacji szczegółowego kosztorysu prac instalacyjnych będzie podany odrębnie.

Czas realizacji: do 7 dni roboczych.

Możliwość zamówienia i dostawy przez Internet.

Cena obejmuje przedmiar robót.

 

Zamów kosztorys inwestorski do swojego projektu …


 

 

900,00 zł


 

1 200,00 zł


 

Oczywiście poza KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, chcielibyśmy zaoferować Państwu współpracę kosztorysową na dalszych etapach inwestycji. Chodzi kosztorysy realizowane już po uzyskaniu kredytu lub pozwolenia na budowę. Pomożemy Państwu w wyborze odpowiednich wykonawców i podwykonawców lub rozliczymy zakończoną budowę i zweryfikujemy faktyczne nakłady z tymi założonymi na początku inwestycji.

 

 

 

Oferowany zakres prac.

 

Dom jednorodzinny

o powierzchni

do 150 m2

(po podłodze)

 

Dom jednorodzinny

o powierzchni

do 250 m2

(po podłodze)


 

2. KOSZTORYS OFERTOWY

Realizowany na podstawie zebranych przez kosztorysanta ofert realizacji od różnych firm budowlanych (wykonawców / podwykonawców).

 

 

1 500,00 zł


 

2 000,00 zł


 

3. KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Realizowany po zakończeniu inwestycji na podstawie poniesionych w rzeczywistości nakładów (faktur VAT, rachunków, umów, zleceń itp.).

 

 

2 500,00 zł


 

 3 000,00 zł


  

W celu wyceny innych prac kosztorysowych (lub kosztorysów większych budynków) prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem naszego profesjonalnego formularza wyceny prac kosztorysowych.

 

WIĘCEJ NA STRONIE:

www.kosztorysowaniebudowlane.pl

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY